top of page
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ​

Шумада Роман Ярославович, завідувач (список робіт)
Лук’янчук Евеліна Анатоліївна, методист (список робіт)
Вакансія, методист (список робіт)

------------------------------

2023

 

 • Барліт О.О., Шумада Р.Я, Могілевська В.М., Сібіль О.І. Мобінг в педагогічному колективі закладу освіти та булінг в дитячому: дослідження причинно-наслідкового зв'язку.  Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. 2023. Вип. 65 (публікація січень 2024)

 • Нікулочкіна О.В., Шумада Р.Я. Деякі аспекти організації дистанційного навчання учнів початкових класів у сучасних реаліях // Молодь і ринок. 2023. № 11-12(219-220). С. (Подано до друку)

 • Лук’янчук Е.А. Основні виклики й утруднення в дошкільній освіті в умовах сьогодення. II Всеукраїнська науково-практична конференція «Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти». Тематичний напрямок “Сучасний стан, тенденції та проблеми оцінювання якості освіти” 17 листопада 2023. Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (публікація в грудні 2023

 • Байєр О.М., Іванова В.В, Лук’янчук Е.А. Освітні втрати: причини та шляхи їхнього подолання. П’ятнадцята міжнародна виставка “Інноватика в освіті”

 • Барліт О., Шумада Р. Інформаційно-статистична довідка за результатами моніторингового дослідження «Вплив соціально-психологічного клімату педагогічного колективу на розбудову освітнього середовища вільного від насильства та булінгу» (лютий, 2023 року). Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2023/2024 навчальному році: метод. рекомендації: у 3-х ч. / відп. ред., О. Варецька, упор. Л. Стрілець ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). Запоріжжя : СТАТУС, 2023. 128 с. С. 17-50. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/18kXHrC5CuxYNo1TkqH_ENdWlKRySUs7t/view

 • Шумада Р. Сертифікація педагогічних працівників: реєстрація та підготовка до незалежного оцінювання. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2023/2024 навчальному році: метод. рекомендації: у 3-х ч. / відп. ред., О. Варецька, упор. Л. Стрілець ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). Запоріжжя : СТАТУС, 2023. 128 с. С. 120-123. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/18kXHrC5CuxYNo1TkqH_ENdWlKRySUs7t/view

 • Шумада Р.Я. Зовнішньому незалежному оцінюванню 15 років: динаміка участі Запорізької області. Міжнародна науково-практична конференція «Освіта та наука крізь виклики сьогодення» https://ele.zp.ua/conference2023/  https://drive.google.com/file/d/1yG9CY171YurdpaC95QnoOakJWomecwI7/view

 • Барліт О.О., Шумада Р.Я. Освітнє середовище вільне від насильства та булінгу: педагогічний колектив як фактор розбудови. https://drive.google.com/file/d/1QarGuYSkOdYJ0JGZ5Tfk0BSO208UF6bW/view

 • Шумада Р., Шумада А. Використання технології злиття документів в педагогічній діяльності. Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2023 (Пошук рішень в період війни) : зб .матеріалів всеукр.наук.-практ. семінару (Київ, 21 березня 2023 р.) / за заг.ред. О.В. Овчарук. Київ: Інститут цифровізації освіти НАПН України: 2023. 209 с. ISBN 978-617-8330-01-9. С. 199-201. – [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://doi.org/10.33407/lib.NAES.735075 

 • Лук’янчук Е. Підготовка заздалегідь – високий результат НМТ (ЗНО). Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2023/2024 навчальному році: метод. рекомендації: у 3-х ч. / відп. ред., О. Варецька, упор. Л. Стрілець ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). Запоріжжя : СТАТУС, 2023. 128 с. С.86. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/18kXHrC5CuxYNo1TkqH_ENdWlKRySUs7t/view

 • Лук’янчук Е., Фокша С. НУШ: готовність до пілотування другого етапу базової середньої освіти (за результатами моніторингового дослідження).  Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2023/2024 навчальному році: метод. рекомендації: у 3-х ч. / відп. ред., О. Варецька, упор. Л. Стрілець ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). Запоріжжя : СТАТУС, 2023. 128 с. С.89. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/18kXHrC5CuxYNo1TkqH_ENdWlKRySUs7t/view

 • Лук’янчук Е.А. Формування мовних компетентностей в системі принципів STEM-навчання. Міжнародна науково-практична конференція «Освіта та наука крізь виклики сьогодення» https://ele.zp.ua/conference2023/ – Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – 2023. – № 2 (54). – [Електронний ресурс].    –    Режим        доступу:    https://drive.google.com/file/d/1NFbx964QflbS_UJZjtdyPW1qLIAdM3Cp/view
   

------------------------------

2022

 • Сирцова, О., & Шумада, Р. (2022). Курси підвищення кваліфікації як фактор психосоціальної підтримки педагогів в умовах збройного конфлікту міжнародного характеру. International Science Journal of Education & Linguistics, 1(4), 1–16. https://doi.org/10.46299/j.isjel.20220104.05

 • Шумада Р. Я., Сирцова О. М. Дистанційні курси підвищення кваліфікації як чинник стабілізації психо-емоційного стану вчителів під час активної фази збройного конфлікту. – Електронний збірник наукових праць «SCIENTIA» за матеріалами III Міжнародної науково-теоретичної конференції «Formation of innovative potential of world science» (19.08.2022, м. Тель-Авів, Держава Ізраїль).  242 с. – С. 194-196 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://previous.scientia.report/index.php/archive/issue/view/19.08.2022 DOI:https://doi.org/10.36074/scientia-19.08.2022

 • Шумада Р., Іванова В.  Моніторингове дослідження освітніх потреб педагогічних працівників Запорізької області. Здобутки освітян Запорізького регіону. Антологія перспективного педагогічного досвіду закладів освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа». Випуск 23: науково-методичний посібник / відп. ред., упор. О. Варецька, ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. Запоріжжя: СТАТУС, 2022. 396 с., С. 282-290. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1Zs7n5XdOJz488KZNLT_UqaxEr1a3qZ2C/view

 • Шумада Р., Коваленко Т., Іванова В. Інформаційно-аналітична довідка за результатами опитування «Використання цифрових технологій та інструментів в освітньому процесі під час дії воєнного стану» (червень 2022 року). Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2022/2023 навчальному році: метод. рекомендації: у 2-х ч. / відп. ред., упор. О. Варецька ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). Запоріжжя : СТАТУС, 2022. 168 с. С. 146-164. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1odmur52Y0YSORic27-dTCD5GPqzf9EGA/view

 • Іванова В., Шумада Р. Аналітично-інформаційна довідка за результатами опитування педагогів щодо проходження підвищення кваліфікації під час війни (травень–червень 2022). Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2022/2023 навчальному році: метод. рекомендації: у 2-х ч. / відп. ред., упор. О. Варецька ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). Запоріжжя : СТАТУС, 2022. 168 с. С. 49-70. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1odmur52Y0YSORic27-dTCD5GPqzf9EGA/view  

 • Іванова В.В., Лук'янчук Е.А. Моніторинг освітніх та управлінських процесів як складова самооцінювання закладу освіти. - Електронний збірника наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти №2(49)-2022. - Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bV0ew7BRv7tcIPv6riiU9MYG9-OHhsEE/view 

 • Лук'янчук Е. А., Шумада Р.Я. Співпраця викладача й майбутніх студентів: результат взаємодії (за наслідками моніторингового  дослідження). – Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – 2022. – № 1 (48). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1xjkoM6fLfyA2sXQdVwxwV9xtruhe5PFh/view

 • Іванова В.В., Лук'янчук Е.А. Вступ до закладів вищої та передвищої освітим: зміни та умови. – Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – 2022. – № 1 (48). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1wp8B-NeJS6FcrYz3lmdpxi9K17I_-PyS/view

 • Шумада Р. Я., Сирцова О. М. Економічний капітал сім’ї як зовнішній фактор впливу на результативність учасників ЗНО львівської та запорізької областей (на підставі даних дослідження 2021 року). – Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – 2022. – № 1 (48). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1gfRP8IPYtPzV_ZeRdslVZZrpiiDXq7SS/view

 • Шумада Р. Використання Google Таблиць для оперативного статистичного оброблення результатів анкетування. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2022/2023 навчальному році: метод. рекомендації: у 2-х ч. / відп. ред., упор. О. Варецька ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). Запоріжжя : СТАТУС, 2022. 168 с. С. 140-145. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1odmur52Y0YSORic27-dTCD5GPqzf9EGA/view

 • Сирцова О., Шумада Р. Зовнішні фактори впливу на результативність участі здобувачів освіти у зовнішньому незалежному оцінюванні в розрізі адміністративно-територіальних одиниць. Viae Educationis: Studies of Education and Didactic. 2022, Vol. 1, No. 4. С. 104-113. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: на сайті відсутнє покликання

 • Іванова В.В., Лук'янчук Е.А. Мотиваційний лист: умова вступної кампанії 2022. Здобутки освітян Запорізького регіону. Антологія перспективного педагогічного досвіду закладів освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа». Випуск 23: науково-методичний посібник / відп. ред., упор. О. Варецька, ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. Запоріжжя: СТАТУС, 2022. 396 с., С. 282-290. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1Zs7n5XdOJz488KZNLT_UqaxEr1a3qZ2C/view

 • Іванова В., Лук'янчук Е. Рекомендаційний лист як передумова вступу до закладів вищої освіти за кордоном. Здобутки освітян Запорізького регіону. Антологія перспективного педагогічного досвіду закладів освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа». Випуск 23: науково-методичний посібник / відп. ред., упор. О. Варецька, ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. Запоріжжя: СТАТУС, 2022. 396 с., С. 282-290. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1Zs7n5XdOJz488KZNLT_UqaxEr1a3qZ2C/view

------------------------------

2021

 • Лук’янчук Е.А. Математика: виклики й результати ЗНО 2021 року. Матеріали  V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації» (Запоріжжя, 10-11.11.2021). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1DkbcG_6A07IFL9Fjb8s0FLTuVK2uiASY

 • Волошина Т.А., Лук’янчук Е.А. Стан якості надання розвитково-корекційних послуг учням з порушеннями мовленнєвого розвитку вчителями-логопедами логопедичних пунктів закладів загальної середньої освіти Запорізької області. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Нова українська початкова школа: нові виміри професійного розвитку вчителя». (Запоріжжя, 16-17.09.2021). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ele.zp.ua/nush-conference2021/speech/

 • Лук’янчук Е.А. Новий формат завдань із короткою письмовою відповіддю в сертифікаційній роботі з української мови і літератури 2021 року. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2021/2022 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ; тех. ред. О. Тонне ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). – Запоріжжя : СТАТУС, 2021. – 136 с. С. 74 - 76. 
  – [Електронний ресурс]. - Режим    доступу: https://drive.google.com/file/d/1Lv419ZqO_Qp5NPWvg9wRd5v6cAEqvjq9/view

 • Лук’янчук Е.А. Зовнішнє незалежне оцінювання 20201 року: зміни, нововведення, виклики. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 13-15 травня 2021 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1RsWBCxY5jUEPZwSRjLpFV8IjvmKlJvMU/view
  Випуск №4(46)/2021

 • Шумада Р.Я. Використання форм та таблиць Google для оперативного моніторингу в управлінській діяльності [Електронний ресурс] / Р. Я. Шумада, А. С. Шумада // Матеріали IX Міжнародної заочної науково-практичної конференції “Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика” (м. Запоріжжя, 24 листопада 2021 р., Класичний приватний університет). – 2021. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:  http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/!!!!Макет Управление 2021.pdf

 • Шумада Р.Я. Виклики PISA-2022 та деякі можливості їх подолання. Матеріали  V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації» (Запоріжжя, 10-11.11.2021). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/19GV7PlogPnYnec_Qwp1wkTSyl30Nl6fx

 • Шумада Р. Я. Оперативна обробка анкет та налаштування моніторингу на базі форм та таблиць Google. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 13-15 травня 2021 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1RsWBCxY5jUEPZwSRjLpFV8IjvmKlJvMU/view Випуск №4(46)/2021

 • Шумада Р. Я. PISA-2022: підготовка закладу та учасників до дослідження. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2021/2022 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ; тех. ред. О. Тонне ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). – Запоріжжя : СТАТУС, 2021. – 136 с. С. 121-127. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1Lv419ZqO_Qp5NPWvg9wRd5v6cAEqvjq9/view

------------------------------

2020

 • Шумада Р. Я. Відкриті дані для прийняття управлінських рішень в освітній галузі [Електронний ресурс] / Р. Я. Шумада, А. С. Шумада // Матеріали VIII Міжнародної заочної науково-практичної конференції “Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика” (м. Запоріжжя, 27 листопада 2020 р., Класичний приватний університет). – 2020. – Режим доступу до ресурсу: http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/5539

 • Чернікова Л.А., Шумада Р.Я. Моніторингове дослідження якості  психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогів Запорізької області в умовах дистанційної освіти (з досвіду роботи КЗ «ЗОІППО» ЗОР) / Л. А. Чернікова, Р. Я. Шумада //  Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти : колективна монографія / Т. Є. Гура, Т.О. Афанасьєва, Є. О. Гревцева та ін. ; за наук. ред. Т. Є. Гури. — Запоріжжя : СТАТУС, 2020. — 232 с. С. 191-226

 • Шумада Р. Я. Аналіз трафіку відвідувачів сайту як інструмент моніторингу (Особливості моніторингових досліджень якості освіти в умовах дистанційного і змішаного навчання). Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2020/2021 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ; тех. ред. О. Тонне ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). – Запоріжжя : СТАТУС, 2020. – 180 с. С. 171-177. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://drive.google.com/file/d/1yFCQdZ9_N8FSueHbE9itsdh77644fWfl

 • Лук’янчук Е., Сокол І., Стадниченко К. Викладання інформатики в сучасній школі (за результатами моніторингового дослідження). Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2020/2021 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ; тех. ред. О. Тонне ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). – Запоріжжя : СТАТУС, 2020. – 180 с. С.169-175.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://drive.google.com/file/d/1yFCQdZ9_N8FSueHbE9itsdh77644fWfl

 • Победінська О. Методичні рекомендації щодо підготовки випускників ЗЗСО до складання тестових завдань ЗНО з іноземної мови (Особливості підготовки випускників ЗЗСО до складання тестових завдань ЗНО з іноземної мови в умовах дістанційного та змішаного навчання). Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах очної, дистанційної та змішаної освіти у 2020/2021 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ; тех. ред. О. Тонне ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). – Запоріжжя : СТАТУС, 2020. – 180 с. С. 78-83. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://drive.google.com/file/d/1yFCQdZ9_N8FSueHbE9itsdh77644fWfl

 • Лук’янчук Е.А., Сокол І.М. Викладання інформатики в сучасній школі (за результатами моніторингового дослідження). Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 12 - 18 травня 2020 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1c-U_SUupCFriRqawCoSRxIV4LgHZ-VM6

 • Победінська О.Ю. Використання технологій  розвитку критичного мислення в процесі освітньої діяльності на уроках іноземної мови. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 12 - 18 травня 2020 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1vwV7WOWLyRhlmd2vK6V4JX-8Ks5tlwkt

 • Шумада Р. Я. Проблема використання відкритих даних в галузі освіти. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 12 - 18 травня 2020 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/14jy2B8LRG-XTZJEPtQ-kePI9bZUD0urI/view

 • Лук’янчук Е. А., Сокол І. М., Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя). Викладання інформатики в сучасній школі (за результатами моніторингового дослідження). [Електронний ресурс] // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://drive.google.com/file/d/1OcVidWEL-veps8-VIlsIE_74QmiVGsYj/view

 • Победінська О. Ю. Використання технологій розвитку критичного мислення в процесі освітньої діяльності на уроках іноземної мови [Електронний ресурс] / О. Ю. Победінська // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://drive.google.com/file/d/1QIgNslgjPaDkIkiodSVtDPRK0gwjLUTU/view

 • Шумада Р.Я. Проблема використання відкритих даних в галузі освіти [Електронний ресурс] / Р.Я. Шумада // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. № 3(40) – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://drive.google.com/file/d/1nlZV1qxm4ps2B4cun_om0Ta7fsrgtasn/view

------------------------------

2019

 • Чернікова Л. А., Шумада Р. Я. "Моніторинг якості надання освітніх послуг слухачам курсів підвищення кваліфікації у запорізькому ОІППО"  Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 16 - 17 травня 2019 р.).  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1WgqLvkcc1u0uP8OzbrmBmPOM5hvUEvzn/view?usp=sharing

 • Шумада Р. Стан інклюзивної освіти в закладах освіти Запорізької області / С. Авдєєва, Т. Волошина, Р. Шумада // Інклюзивна освіта Запорізького краю: здобутки та перспективи розвитку / С. Авдєєва, Т. Волошина, Р. Шумада. – Запоріжжя: СТАТУС, 2019. – (ДОН ЗОДА, КЗ "ЗОІППО" ЗОР). – (монографія / ред. Т.Є. Гура, О.П. Аксьонова). – С. 10–28.

 • Пенькова О.В., Победінська О.Ю. "Педагогічні аспекти організації неперервної освіти майбутніх соціальних педагогів" Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 16 - 17 травня 2019 р.).  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1dtBklRqqicC_ychxwHrx24RhyN4msSOH/view

 • Сокол І. М., Лук’янчук Е. А. "Використання мережевих сервісів Веб 2.0 в освітньому процесі (за результатами моніторингових досліджень)" Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 16 - 17 травня 2019 р.).  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1dtBklRqqicC_ychxwHrx24RhyN4msSOH/view

Методичні рекомендації:

 • Шумада Р. Я. "Організаційна робота методичних служб органів місцевого самоврядування щодо зовнішнього незалежного оцінювання" Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2019/2020 навчальному році [Електронний ресурс] : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електрон. кн. — Запоріжжя : СТАТУС, 2019. — 156 с. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); С. 148 - 152 https://drive.google.com/file/d/1_vhqndn-WF7vRRB5QadbihA6nb5GngTt

 • Лук’янчук Е., Сокол І. "Використання мережевих сервісів Веб 2.0 у закладах загальної середньої освіти Запорізької області (результати моніторингового дослідження)" Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2019/2020 навчальному році [Електронний ресурс] : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електрон. кн. — Запоріжжя : СТАТУС, 2019. — 156 с. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); С. 148 - 152 https://drive.google.com/file/d/1_vhqndn-WF7vRRB5QadbihA6nb5GngTt

 • Пенькова О., Победінська О. "Технологія здійснення моніторингу в закладах загальної середньої освіти" Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2019/2020 навчальному році [Електронний ресурс] : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. Варецька ; упор. Т. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Ч. І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. — Електрон. кн. — Запоріжжя : СТАТУС, 2019. — 156 с. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); С. 148 - 152https://drive.google.com/file/d/1_vhqndn-WF7vRRB5QadbihA6nb5GngTt

 

------------------------------

 

2018

 • Шумада Р.Я. "Міжнародні моніторингові дослідження якості освіти"  Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 14 - 21 травня 2018 р.). Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – 2018. – № 2 (31). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/102L6f89_aQONJG9ZjKwooR70KqcszGzv/view

 • Шумада Р. Я., Шумада А. С. "Підготовка даних моніторингового дослідження до аналізу за допомогою надбудови Microsoft Power Query" Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика : матеріали VІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції 30 листопада 2018 р. / за ред. В. М. Огаренка, О. В. Покатаєвої та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2018. – 445 c. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bit.ly/44pONwK С.441-444

 • Лук’янчук Е.А. "Результати моніторингового дослідження готовності учасників освітнього процесу до участі у PISA-2018" Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 14 - 21 травня 2018 р.). Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – 2018. – № 2 (31). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1gd9X3xBgaLJ8-1t-hry-2XSZ22bx6BZm/view

 • Пенькова О.В., Победінська О.Ю. "Діагностування професійної компетентності соціального педагога в сучасних умовах реформування освіти" Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 14 - 21 травня 2018 р.). Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – 2018. – № 3 (32). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bqP5Rv1DEZFkwn2CHyEmGyUvbk1l28o1/view  (у співавторстві)

 

Методичні рекомендації:

 • Шумада Р.Я "Щодо особливостей адміністрування зовнішнього незалежного оцінювання" Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2018/2019 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О.В. Варецька ; упорядник Т.Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Частина І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). – Запоріжжя : СТАТУС, 2018. – 212 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. : іл., табл. – С. 165-169 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1EgRNf-RAqHC1EPnGPeVjI8EpAu5KeNMq/view

 • Лук’янчук Е.А. "Якісна підготовка – якісний результат (за наслідками міжнародного порівняльного дослідження PISA-2018)" Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2018/2019 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О.В. Варецька ; упорядник Т.Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Частина І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). – Запоріжжя : СТАТУС, 2018. –212 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. : іл., табл. – С. 170-172

 • Пенькова О.В., Победінська О.Ю. "Методичні рекомендації за результатами моніторингових досліджень щодо впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти." Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2018/2019 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О.В. Варецька ; упорядник Т.Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Частина І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). – Запоріжжя : СТАТУС, 2018. – 212 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. : іл., табл. – С. 135-144

------------------------------

2017

 • Павлова С.О. "Оцінювання за результатом – продуктивне оцінювання" Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування партнерського соціуму в умовах нової школи» (м. Запоріжжя, 11 – 12 квітня 2017 р.)

 • Павлова С.О. "Результати дослідження PISA як поштовх до суспільних змін" Матеріали  ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 15 – 22 травня 2017 р.). Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – 2017. – № 2 (28).

 • Лук’янчук Е.А. "Моніторинг впровадження змін у навчально-виховний процес початкової школи" Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування партнерського соціуму в умовах нової школи» (м. Запоріжжя, 11 – 12 квітня 2017 р.)

 • Лук’янчук Е.А.  "Міжнародне порівняльне дослідження PIRLS" Матеріали  ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 15 – 22 травня 2017 р.). Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – 2017. – № 2 (28)

 • Пенькова О.В. "Теоретичні аспекти виховання соціально компетентної особистості в умовах сучасного виховного простору" Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості: теорія, практика, досвід» (м. Запоріжжя, 28 вересня 2017 р.)
 • Пенькова О.В. "Міжнародне дослідження з питань з питань викладання та навчання (Teaching and Learning International Survey – TALIS" Матеріали  ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 15 – 22 травня 2017 р.). Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – 2017. – № 2 (28)

 • Победінська О.Ю. "Використання технологій розвитку критичного мислення на уроках іноземної мови для формування комунікативної компетенції" Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування партнерського соціуму в умовах нової школи» (м. Запоріжжя, 11 – 12 квітня 2017 р.)

 • Победінська О.Ю. "Міжнародне моніторингове дослідження якості шкільної математичної освіти TIMSS (TIMSS – Trends in Mathematics and Science Study)" Матеріали  ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 15 – 22 травня 2017 р.). Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – 2017. – № 2 (28)

Методичні рекомендації:

 • Павлова С.О. "Про підготовку до перевірки сформованості читацької грамотності 15-річних підлітків" Основні орієнтири  розвитку системи освіти Запорізької області   у 2017/2018 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч./ упорядник А.Ф.Курінна; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Частина І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2017. — 200 с. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. : іл., табл.

 • Лук’янчук Е.А. "Готовність учасників навчально-виховного процесу до модернізації змісту початкової освіти"   Основні орієнтири  розвитку системи освіти Запорізької області   у 2017/2018 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч./ упорядник А.Ф.Курінна; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Частина І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2017. — 200 с. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. : іл., табл.

 • Пенькова О.В. "Моніторинг як невід’ємна складова роботи соціального педагога" Основні орієнтири  розвитку системи освіти Запорізької області   у 2017/2018 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч./ упорядник А.Ф.Курінна; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Частина І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2017. — 200 с. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. : іл., табл.

 • Победінська О.Ю. "Тестовий контроль як засіб моніторингу рівня сформованості комунікативної компетенції з іноземної мови" Основні орієнтири  розвитку системи освіти Запорізької області   у 2017/2018 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч./ упорядник А.Ф.Курінна; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Частина І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2017. — 200 с. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. : іл., табл.

------------------------------

2016

 • Павлова С.О. "Нові освітні стратегії і система оцінювання" Матеріали  ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 18 – 25 квітня 2016 р.). Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – 2016. – № 2 (24)

 • Павлова С.О. "Критеріальний підхід до оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів" Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференція «Науково-методичні засади професійного розвитку фахівця у системі неперервної освіти» (м. Запоріжжя,  18-19 листопада 2016 р.) Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – 2016. – № 3 (25)

 • Лук’янчук Е.А. "Формування педагогічної фасілітації як складової професійної компетентності вчителя" Матеріали  ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 18 – 25 квітня 2016 р.). Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – 2016. – № 2 (24)

 • Лук’янчук Е.А. "Професійне самовдосконалення педагогів шляхом самоосвітньої діяльності" Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференція «Науково-методичні засади професійного розвитку фахівця у системі неперервної освіти» (м. Запоріжжя,  18-19 листопада 2016 р.) Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – 2016. – № 3 (25)

 • Пенькова О.В. "Неперервна освіта як умова формування висококваліфікованого фахівця соціально-педагогічної сфери"  Матеріали  ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 18 – 25 квітня 2016 р.). Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – 2016. – № 2 (24)

 • Пенькова О.В. "Системний підхід до національно-патріотичного виховання у школі"  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді: досвід та проблеми» (м. Запоріжжя,  01 - 02 листопада 2016 р.) Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – 2016. – № 4 (26)

 • Победінська О.Ю. "Формування вторинної мовної особистості учнів як шлях до європейського загальноосвітнього простору" Матеріали  ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 18 – 25 квітня 2016 р.). Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – 2016. – № 2 (24)

 • Победінська О.Ю. "Формування інноваційної культури вчителя іноземної мови" Матеріали ІІ Всеукраїнського семінару «Теорія і практика професійного зростання сучасного педагога спеціальних та загальноосвітніх навчальних закладів» (м. Запоріжжя, 14 – 15 листопада 2016 р.)

Методичні рекомендації:

 • Павлова С.О. "Про оцінювання навчальних досягнень учнів у сфері функціональної грамотності (готуємось до PISA2018)" Основні орієнтири  розвитку системи освіти Запорізької області   у 2016/2017 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. В.Я. Ястребова; упорядник Т.Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Частина І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). – Запоріжжя : Кругозір, 2016. – 232 с. : іл., табл.

 • Лук’янчук Е.А. "Підвищення фахової майстерності вчителів початкової ланки (за результатами моніторингових досліджень)" Основні орієнтири  розвитку системи освіти Запорізької області   у 2016/2017 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. В.Я. Ястребова; упорядник Т.Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Частина І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). – Запоріжжя : Кругозір, 2016. – 232 с. : іл., табл.

 • Пенькова О.В. "Підвищення якості дошкільної освіти у регіоні відповідно до отриманих результатів моніторингового дослідження стану дошкільної зрілості дитини (6-й рік життя)" Основні орієнтири  розвитку системи освіти Запорізької області   у 2016/2017 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. В.Я. Ястребова; упорядник Т.Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Частина І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). – Запоріжжя : Кругозір, 2016. – 232 с. : іл., табл.

 • Победінська О.Ю. "Диференційний підхід у навчанні іноземній мові" Основні орієнтири  розвитку системи освіти Запорізької області   у 2016/2017 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. В.Я. Ястребова; упорядник Т.Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – Частина І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). – Запоріжжя : Кругозір, 2016. – 232 с.

bottom of page