ShumadaR_10proc.jpg
Рисунок1.jpg

Співробітники Центру

Шумада Роман Ярославович, завідувач (портфоліо та список робіт)

Лук’янчук Евеліна Анатоліївна, методист (портфоліо та список робіт)

Вакансія, методист (портфоліо та список робіт)

Напрями діяльності Центру
   

Організаційна діяльність – здійснення організаційного супроводу міжнародних, загальнодержавних та регіональних моніторингових досліджень якості освіти, проведення заходів для педагогічних працівників з питань організації моніторингових досліджень у Запорізькій області; організація та проведення пробного тестування й апробації тестових завдань; формування округів та мережі пунктів тестування спільно з місцевими органами управління у сфері освіти; формування бази даних педагогічних працівників, які залучаються до проведення ЗНО, моніторингу якості освіти та до перевірки сертифікаційних робіт.
Науково-методична діяльність передбачає науково-методичний супровід упровадження моніторингових процедур у системі дошкільної, загальної середньої, позашкільної, післядипломної освіти в регіоні, проведення науково-методичних заходів з питань моніторингу якості освіти. Підготовка та участь (за напрямом діяльності) у наукових заходах всеукраїнського та регіонального рівнів. Розроблення рекомендацій, концепцій, положень.
Навчально-методична діяльності – здійснення навчання педагогічних працівників та осіб, відповідальних за проведення моніторингових досліджень і ЗНО в районах (містах, ОТГ) на семінарах, тренінгах, майстер-класах тощо; проведення навчань (інструктажів) осіб, які залучаються до процедури незалежного тестування.
Аналітична діяльність передбачає збір, узагальнення та аналіз результатів моніторингових досліджень (статистичних даних, фактичної інформації про стан системи освіти) в Запорізькій області, виявлення та відстеження тенденцій у розвитку освіти регіону, встановлення фактичних результатів освітньої діяльності, відстеження змін (якісних та кількісних), які відбуваються в освіті під впливом різних чинників та їхнє оприлюднення.
Інформаційна діяльність полягає в поширенні інформаційних та інструктивних матеріалів щодо ЗНО й моніторингу якості освіти для педагогічної спільноти області, оприлюднення результатів моніторингових досліджень, висвітлення в регіональних ЗМІ, участь у прес-конференціях тощо.