top of page
ShumadaR_10proc.jpg
Рисунок1.jpg

Співробітники Центру

Шумада Роман Ярославович, завідувач (портфоліо та список робіт)

Лук’янчук Евеліна Анатоліївна, методист (портфоліо та список робіт)

Вакансія, методист (портфоліо та список робіт)

​Мета діяльності центру: організація та науково-методичний супровід моніторингових досліджень та зовнішнього незалежного оцінювання на регіональному рівні з метою здійснення комплексного оцінювання якості освіти та умов функціонування освітньої сфери, освітніх процесів та результатів навчання.

Основними завданнями Центру є:

  • організація та проведення моніторингових досліджень якості освіти в Запорізькій області, в тому числі міжнародних, загальнодержавних, а також внутрішнього моніторингу якості освітньої діяльності Інституту;

  • здійснення систематичних досліджень різних напрямів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, післядипломної освіти та об'єктів освітнього середовища;

  • підготовка аналітичних, інформаційних, статистичних та інструктивних матеріалів для обласних органів управління у сфері освіти та підрозділів Інституту;

  • організація підготовки та проведення в Запорізькій області зовнішнього незалежного оцінювання (далі по тексту - ЗНО) результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти із залученням співробітників інших підрозділів Інституту;

  • надання науково-методичної та навчально-методичної допомоги структурним підрозділам, педагогічним працівникам, керівникам закладів освіти, органам управління у сфері освіти регіону та співробітникам інших підрозділів Інституту щодо проведення моніторингових досліджень та ЗНО;

  • проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань підготовки та проведення ЗНО;

  • надання консультативно-методичної допомоги учасникам освітнього процесу з питань оцінювання та моніторингу якості освіти, підготовки учнів до міжнародних та регіональних досліджень якості освіти та ЗНО;

  • організація підготовки та проведення в Запорізькій області вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для здобуття ступеня магістра;

  • здійснення організаційно-методичного супроводу проведення незалежного тестування фахових знань та умінь учителів у Запорізькій області під час сертифікації;

  • інформування широкого кола громадськості, педагогів, управлінців з актуальних проблем результативності та якості загальної середньої освіти, ЗНО.

Напрями діяльності Центру
Організаційна діяльність – здійснення організаційного супроводу міжнародних, загальнодержавних та регіональних моніторингових досліджень якості освіти, проведення заходів для педагогічних працівників з питань організації моніторингових досліджень у Запорізькій області; організація та проведення пробного тестування й апробації тестових завдань; формування округів та мережі пунктів тестування спільно з місцевими органами управління у сфері освіти; формування бази даних педагогічних працівників, які залучаються до проведення ЗНО, моніторингу якості освіти та до перевірки сертифікаційних робіт.
Науково-методична діяльність передбачає науково-методичний супровід упровадження моніторингових процедур у системі дошкільної, загальної середньої, позашкільної, післядипломної освіти в регіоні, проведення науково-методичних заходів з питань моніторингу якості освіти. Підготовка та участь (за напрямом діяльності) у наукових заходах всеукраїнського та регіонального рівнів. Розроблення рекомендацій, концепцій, положень.
Навчально-методична діяльність – здійснення навчання педагогічних працівників та осіб, відповідальних за проведення моніторингових досліджень і ЗНО в районах (містах, ОТГ) на семінарах, тренінгах, майстер-класах тощо; проведення навчань (інструктажів) осіб, які залучаються до процедури незалежного тестування.
Аналітична діяльність передбачає збір, узагальнення та аналіз результатів моніторингових досліджень (статистичних даних, фактичної інформації про стан системи освіти) в Запорізькій області, виявлення та відстеження тенденцій у розвитку освіти регіону, встановлення фактичних результатів освітньої діяльності, відстеження змін (якісних та кількісних), які відбуваються в освіті під впливом різних чинників та їхнє оприлюднення.
Інформаційна діяльність полягає в поширенні інформаційних та інструктивних матеріалів щодо ЗНО й моніторингу якості освіти для педагогічної спільноти області, оприлюднення результатів моніторингових досліджень, висвітлення в регіональних ЗМІ, участь у пресконференціях тощо.

bottom of page